รองรับผู้พิการทางสายตา Voice Over Menu
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

"สำหรับวันนี้ NIA ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์จากผู้นำของทั้ง 4 องค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น จาก “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564” ที่จะมาเล่าถึงความรู้สึกในการได้เป็นองค์กรนวัตกรรมตัวอย่างของประเทศ และความสำคัญในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร พบกับ.... . คุณธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมกลุ่มองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด 🏆 ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ . “เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจ เราได้ลงทุนในด้านของนวัตกรรมมากว่า 7 ปี โดยที่เรามองว่า นวัตกรรมสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้” “การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้บริษัทมีความยั่งยืนต่อไปได้” . คุณพุฒิกานต์ เอารัตน์ Head of Venture & Portfolio Management and Head of People & Branding บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด 🏆 ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง . “ขอบคุณสำหรับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นที่ NIA มอบให้ SCB 10X รางวัลนี้เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว SCB 10X ที่ทุกคนได้พยายามทำนวัตกรรมมาตลอด ตั้งแต่บริษัทเปิดมาเกือบ 2 ปี และเราจะพยายามต่อไป ขอบคุณครับ” . คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 🏆 ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม . “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม เป็นรางวัลที่พวกเราชาวสรรพากรภูมิใจมากครับ เพราะว่ากรมสรรพากรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กรมสรรพากรได้เอากลยุทธ์ เอานวัตกรรมมาเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร ที่เรียกว่า กลยุทธ์ D2RIVE โดยตัว I ใน RIVE ก็คือ Innovation เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นรางวัลที่จะทำให้คนสรรพากรมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ขอบคุณครับ” . คุณศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 🏆 ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม . “เป็นที่น่ายินดีในปีนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์ฏรได้รับการยอมรับ เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทั้งสถาบันทุกคนนะครับ อีกทั้งยังเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นขององค์กร เราใช้โจทย์ยาก คือ ดาราศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งในประเทศไทยอาจไม่เคยมีมาก่อน” “ขอขอบคุณคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สรรสร้างรางวัลต่าง ๆ อันทรงคุณค่าเหล่านี้ กระผมหวังว่าในโอกาสข้างหน้า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่า เพื่อการพิจารณาต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ” ✨NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นในปีนี้ด้วยค่ะ 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021"

Highlight_NATIONAL INNOVATION AWARDS 2021

"จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศ เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้าน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา . แม้ว่าในปีนี้เราจะไม่สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้เหมือนทุกปี ด้วยมาตรการการจัดงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่ทาง NIA ก็ได้มีการปรับรูปแบบพิธีมอบรางวัลให้เป็น Virtual Event และวันนี้เราก็มีบรรยากาศงานมาให้ได้ชมกัน . 👏🏻 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021"

รางวัล NIA Creative Contest 2021

"สำหรับวันนี้ NIA ขอแนะนำให้ทุกท่านพบกับบทสัมภาษณ์ทีม early twenties (or younger?) ที่ได้รับรางวัล NIA Creative Contest 2021 ประเภทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม . มาร่วมรับฟังแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และความรู้สึกต่อการได้รับรางวัล ทีม early twenties (or younger?) กับผลงาน HUMAN–W022 🏆 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล NIA Creative Contest 2021 ประเภทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม สามารถรับชมผลงานได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=JYfn7Uygpog . “HUMAN–W022 ได้หยิบยกปัญหาสังคม คือเมื่อผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจ หรือว่าพ่อแม่ ครู รวมถึงคนที่มีอายุเยอะกว่า เมื่อเขาทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิด ผมกับเพื่อนผมเลยรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาที่เรามองเห็นว่า ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ยังไงสังคมก็ไม่มีทางพัฒนาได้” . “พวกผมมีความเชื่อว่าหากสังคมจะพัฒนาได้ เราต้องพัฒนาคนด้วย ซึ่งเหมือนจะง่ายแต่ในทางนึงจะยาก จึงทำหนังเรื่องนี้มาเพื่อบอกว่าสิ่งนี้มันแก้ง่าย เพื่อบอกคนดูตอนสุดท้ายว่า เราอยากให้ทุกคนขอโทษเมื่อทำผิด” . “ขอขอบคุณ NIA Creative Contest 2021 มาก ๆ ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รวมถึงคนทุกรุ่น ได้มาโชว์ Attitude และ Vision ในการมองสังคมในอนาคตว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหน เป็นอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามแต่ แค่เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากให้สังคมที่ดี ถ้าเป็น Step แรกที่ดีมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณครับ” . ✨NIA ขอแสดงความยินดีกับทีม early twenties (or younger?) ด้วยค่ะ 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #NIACreativeContest #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021"

สัมภาษณ์จากผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

"วันนี้ NIA ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” มาร่วมรับฟังความสำคัญของนวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนนวัตกรไทย พบกับ.... . 🌟 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “จะเห็นได้ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมมีความสำคัญต่อประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดูได้จากดัชนีนวัตกรรมโลก หรือที่เราเรียกว่า Global Innovation Index หรือว่า GII” เราเคยอยู่อันดับ 51 แต่ 4-5 ปีก่อนเรากระโดดขึ้นมาเป็น อันดับ 44 เรามีความสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางดัชนีเราติดอันดับ 1 ของโลก เช่น ดัชนีที่พูดถึงการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนเป็นสัดส่วนของภาครัฐ สัดส่วนจากการลงทุนในภาคเอกชนสูงที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 2 ปี เป็นอันดับ 1 ของโลก” “เราจะเติบโต เราจะแข่งขัน และเราหวังว่าจะมีการพุ่งทยานไปข้างหน้า ตอนนี้ต้องใช้นวัตกรรมทั้งนั้นเลย อันนี้คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในช่วงวิกฤติ และหลังวิกฤติ ครับ” . 🌟 ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “ในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้นะคะ ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะ เพราะเนื่องจากว่าจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมสมัครเองเข้ามาจริง ๆ มากกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง 1 เท่า จำนวนใบสมัครทั้งหมดเกือบ 600 ใบ จากบริษัททั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หน่วยงานภาครัฐ แล้วก็มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ แสดงว่าคนให้ความสนใจกับเรื่องของนวัตกรรม แล้วนวัตกรรมมีการส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร” . ✨NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #ด้านเศรษฐกิจ #ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม #ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ #ด้านสื่อและการสื่อสาร #ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น #InnovationThailand #Innovation2021"

ผู้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

"สำหรับวันนี้ NIA และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญทุกท่านมาพบกับผู้ชนะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก “รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564” มาร่วมรับฟังผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์โดยนวัตกรไทย รวมไปถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปีนี้ พบกับ.... . คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 🏆ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงาน: โครงการการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน (Thai D.I. Machine) . ผศ.ภนิดา แก้วกูร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 🏆ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเยาวชน ผลงาน: โครงการการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (The Rumor Villages) “ดิฉัน ผศ.ภนิดา แก้วกูร ผู้พัฒนาบอร์ดเกมส์เพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ The Romor Villages เพื่อจำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นได้ใช้ 3 เสาหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข่าวลือ” “ในนามของคณะทำงาน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านคณะกรรมการให้เกียรติมอบรางวัลนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประเภทเกมส์ ได้พัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป” “ท้ายที่สุดขอบพระคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนจนโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ขอบคุณค่ะ” . ✨NIA และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ผลงาน 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021"

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2564”

"สำหรับวันนี้ NIA ขอเชิญทุกท่านมาพบกับ 3 ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลเชิดชูเกียรติ จาก “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2564” พร้อมจะมาบอกเล่าความรู้สึกถึงการได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปีนี้ พบกับ.... . คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย หัวหน้าโครงการโพธิ เธียเตอร์ จากบริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 🏆ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ผลงาน: โพธิ เธียเตอร์ “เราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถยกระดับให้องค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามเอื้อมมือเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น แม้ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีอายุมานานอย่างวัดก็ตาม เราเชื่อว่าโพธิ เธียเตอร์ ได้ทำให้วัดกลับมามีชีวิตชีวา กลับมาดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆ ให้มาสนใจในหลักธรรมคำสอน” “ต้องขอบคุณ NIA ที่เชื่อในสิ่งที่เราทำ เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์จะสารมารถใช้ได้กับทุกวงการไม่ใช่แค่พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับคำสอนและศาสนาได้ด้วย ก็ขอบคุณ NIA ที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ขอบคุณที่เชื่อในไอเดียของเรา” . ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ 🏆ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล) “ปัจจุบันก็ทำสื่อในเรื่องของ ไอที เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางทั้งทาง โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ซึ่งเราก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเสนอรวมไปถึงสื่อสารในเรื่องของ ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย เพื่อที่คนไทยจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ได้รับความรู้และสามารถป้องกันตัวเองได้ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้” “ต้องขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้จัดงานมอบรางวัลแบบนี้ขึ้นมา และที่สำคัญก็ต้องขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมและพยายามพัฒนาให้ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกร” . บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด 🏆ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับนิติบุคคล) “เทคซอส เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ และเป็นสื่อที่เน้นในเรื่องของการสนับสนุน Startup Ecosystem ในประเทศไทย มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ และอัพเดตข่าวต่างๆ ในแวดวงของธุรกิจ Startup โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจภายในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และการจัดงานอีเว้นท์อย่าง Techsauce Global Summit นอกจากนี้แล้วเราก็มี Startup Directory ที่เป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจในการที่จะลงทุนในธุรกิจ Startup ค่ะ” “สำหรับวันนี้รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจแทนทีมงานเทคซอสทุกคนเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ และเราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์ดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและร่วมกันยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมค่ะ” . ✨NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยค่ะ 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021"

สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับวันนี้ NIA ขอแนะนำให้ทุกท่านพบกับ 2 นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประจำปี 2564 . มาร่วมรับฟังที่มาของนวัตกรรมและความรู้สึกต่อการได้รับรางวัล จากทั้ง 2 ท่าน . คุณฉัตรพัฒน์ จิรธันยพัต จาก บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จำกัด 🏆 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน : ระบบนิเวศอัจฉริยะ “Smart Terra เป็นนวัตกรรมการปลูกต้นไม้ในบ้านรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยควบคุมดูแลต้นไม้ ซึ่ง Smart Terra จุดเด่นก็คือ terrarium การปลูกต้นไม้ในภาชนะที่สามารถจำลองระบบนิเวศภายนอกเข้ามาอยู่ในตู้เหมือนธรรมชาติจริงได้ เราสามารถจำลองธรรมชาติจริงเข้าไปอยู่ในระบบ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเสมือนจริง ใช้งานผ่าน Mobile App” “ต้องขอขอบคุณ NIA ขอบคุณทีมงานทุกคนที่พยายามผลักดัน Smart Terra ให้ประสบความสำเร็จได้” . และ คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์ซี จํากัด 🏆 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ผลงาน : แพลตฟอร์ม เวิร์คเพลสพลัส “Workplace Plus Platform ระบบบริหารจัดการพื้นที่ทำงานสำหรับองค์กรที่ช่วยให้สามารถจัดการการเข้าทำงานจาก Work from home, Work from anywhere และ Work ที่ออฟฟิศได้ โดยใช้พื้นที่น้อยลง พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ” “พอเราได้รางวัลชนะเลิศตรงนี้ถือว่ายินดีมากและดีใจมาก มองว่าเป็นส่วนสำคัญของบริษัท เป็นกำลังใจให้กับทีมในการสร้างสรรค์ และขยายบริษัทให้เติบโตต่อไปในอนาคต” . ✨NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ผลงาน 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021

Alifarm แอปพลิเคชัน Farmbook

เรามักจะเห็นข่าวสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำอยู่ทุกปี ซึ่งปัญหาของเกษตรกรไทยส่วนหนึ่ง คือ ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ ในขณะที่ผู้บริโภคก็ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย Pain Point เหล่านี้ ธิติพันธ์ บุญมี จึงออกแบบแพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่สามารถจับคู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มาเจอกัน ทั้งยังสามารถวางแผนการผลิตและการรับซื้อร่วมกันภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต” ตลอดจนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของสินค้าเกษตรได้ ซึ่งสร้างโอกาสและมาตรฐานใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตร ที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Meticuly กระดูกเทียมเฉพาะบุคคลจากไทเทเนียม

Meticuly บริการผลิตกระดูกเทียมเฉพาะบุคคล ที่สามารถทดแทนกระดูกส่วนที่เสียหายได้ด้วยความแม่นยำสูง ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ และวัสดุไทเทเนียม ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน และร่างกายตอบสนองได้ดี ... เพราะการรักษาไม่ใช่แค่เยียวยาบาดแผล แต่หมายถึงการทำให้กลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุดด้วย